Servisní firmy

Firmy zaměřené na servis strojů a zařízení uvítají dokonalý depozitář zařízení s veškerými informacemi včetně dokumentace. Mohou podrobně sledovat historii servisních zásahů, jednotliví pracovníci servisu či montéři mohou vykazovat služby a následně jsou informace k dispozici jako podklad pro fakturaci či pro odměňování pracovníků servisu.

Dispečink může efektivně plánovat servisní zásahy, využívat k tomu výborné kalendáře, které zobrazují existující volné kapacity a zdroje. Plánování může probíhat s ohledem na termíny předepsaných kontrol a může brát v úvahu například lokalitu zásahu.

Intuo poskytuje též nástroje pro vyhodnocení činnosti jednotlivců i celého týmu.

Workflow umí zasílat automatizované reporty, případně upozorňovat a předcházet problémům.

Propojení s dalšími systémy, například s ekonomickým systémem (ERP), nebo nejlepším aktuálním DMS systémem M-Files usnadňuje řízení celé firmy a přispívá k vyšší produktivitě práce.

Proto není divu, že systém využívají takové společnosti, jako jsou například telekomunikační operátor Air Telecom, společnost MEDESA, prestižní dodavatel zdravotnické techniky, firma Medicton Group, společnost poskytující servis ordinacím nebo SOME Jindřichův Hradec, dodavatel zemědělské a komunální techniky a mnozí další.

Máte více než 10 uživatelů? Objednejte si bezplatné předvedení systému.