Servisní firmy

Firmy zaměřené na servis strojů a zařízení uvítají dokonalý depozitář zařízení s veškerými informacemi včetně dokumentace. Mohou podrobně sledovat historii servisních zásahů, jednotliví pracovníci servisu či montéři mohou vykazovat služby a následně jsou informace k dispozici jako podklad pro fakturaci či pro odměňování pracovníků servisu.

Dispečink může efektivně plánovat servisní zásahy, využívat k tomu výborné kalendáře, které zobrazují existující volné kapacity a zdroje. Plánování může probíhat s ohledem na termíny předepsaných kontrol a může brát v úvahu například lokalitu zásahu.

Intuo poskytuje též nástroje pro vyhodnocení činnosti jednotlivců i celého týmu.

Workflow umí zasílat automatizované reporty, případně upozorňovat a předcházet problémům.

Servisní firmy mohou také využít skvělých nástrojů aplikace Mobilní Servisní Technik – více v naší brožuře.

Propojení s dalšími podnikovými systémy, například s ekonomickým systémem (ERP), nebo aktuálně nejlepším ECM/DMS systémem M-Files usnadňuje řízení celé firmy a přispívá k vyšší produktivitě práce.

Proto není divu, že systém využívají takové společnosti, jako jsou například telekomunikační operátor Air Telecom, společnost DAGROS, s.r.o., působící v oblasti prodeje a servisu zemědělské a komunální techniky, firma Medicton Group s.r.o., společnost poskytující servis ordinacím a mnozí další.

Řešení Intuo Servis využívá i společnost ČEZ ESCO – stáhněte si zdarma případovou studii!

Máte více než 10 uživatelů? Objednejte si bezplatné předvedení systému.