Servisní technik

Servisní technici vidí už rozpracované potenciální zakázky a mohou se připravovat na realizaci či na jednotlivé servisní úkony/zásahy.

Sdílené kalendáře umožňují lepší organizaci jejich času, což ve finále přispívá k jejich vyššímu výkonu.

Katalog zařízení/produktů umožňuje na kartě zařízení vyhledat veškeré informace včetně provázané dokumentace a rychle a dobře se připravit na servisní zásah.

Vykazování v Intuu je relativně rychlé a následuje automatické zpracování informací jako podkladu pro fakturaci.

U každého zařízení/produktu je vidět celá historie včetně historie servisních zásahů, což zlepší komunikaci se zákazníkem a zrychlí i vlastní servisní zásah.

Pro zvýšení produktivity a efektivity práce servisních techniků doporučujeme přidat si k základnímu řešení Intuo také aplikaci Mobilní Servisní Technik (MST).

Jak servisní technici využívají řešení Intuo v praxi? Přečtete si případovou studii nasazení Intuo Servis ve společnosti ČEZ ESCO!