Manažerský informační systém (MIS)

Intuo – Company Intelligence zároveň představuje tzn. manažerský informační systém, neboli MIS.

Poskytuje příjemné prostředí pro manažery firmy, kteří získávají dokonalý přehled nad veškerými procesy a aktivitami ve firmě. Reporty zahrnují například vyhodnocení činnosti obchodního oddělení nebo marketingových a CRM aktivit.

Intuo přináší svým uživatelům informace v kontextu. Nabízí tzv. 360° pohled. Tvorba vazeb a relací mezi informacemi poskytuje dokonalý přehled a okamžitou dostupnost potřebných dat.

Ředitelé a manažeři tak dostávají potřebná data a reporty v reálném čase.