Ředitel servisu

CRM systém Intuo pomáhá řediteli servisu řídit jednotlivé servisní techniky či pracovníky servisu. Plánovat servisní zásahy pomocí dispečinku, a to nejen ve vazbě na volné zdroje (kalendáře v Intuu), ale i v závislosti na termínech PBTK u zařízení a dodaných produktech.

Katalog zařízení pak umožňuje vidět veškerou historii u zařízení, vykazovat práci v jednotlivých servisních zásazích a sdílet klíčové technické informace.

Ředitel servisu má plnou kontrolu nad jednotlivými servisními zásahy a může být pomocí automatických reportů informován o výkonu jednotlivců či celého týmu.

Příprava na porady je jednodušší díky přehledu o stavu a výkonu celého oddělení.

Systém též usnadní fakturaci výkonů a může poskytovat informace k fakturaci například ERP systému v případě integrace.

K řešení Intuo si můžete rovněž pořídit aplikaci MST (Mobilní servisní technik), která významně pomáhá v plánování a řízení servisu ve firmě.

Jak řídí servisní oddělení ve společnost ČEZ ESCO? Stáhněte si případovou studii nasazení řešení Intuo Servis!