Přínosy systému Intuo pro firmu

Pomocí systému Intuo můžete řídit nejrůznější komplikované procesy, můžete firmu směřovat k lepší zákaznické orientaci, můžete ošetřit rizika a nakonec být mnohem efektivnější než dříve.

Řízení firmy

- bezpečnější uchovávání a sdílení klíčových informacích o zákaznících, zakázkách, dodavatelích, klíčových jednáních
- lepší nástroje pro plánování a vyhodnocování aktivit a akcí,
- vyšší flexibilita při reagování na přání a potřeby zákazníků,
- vytěžování historických informací pro další obchodní jednání a nové projekty,
- dokonalejší zadávání a vyhodnocování úkolů,
- týmová spolupráce – rychlejší práce s přesnějšími informacemi,
- rychlejší příprava na porady,
- předcházení kritickým stavům,
- vyšší míra proaktivity vůči zákazníkům,
- lepší schopnost reagovat na měnící se podmínky na trhu,
- automatická eskalace pomocí workflow,
- zrychlení obchodního cyklu a lepší vytěžování příležitostí.

Řízení projektů

- projekty a řešitelé,
- plánování versus skutečnost,
- vyhodnocení projektů včetně rentability,
- automatická eskalace při nedodržování harmonogramu.

Řízení lidských zdrojů

- proces vyhodnocení uchazečů,
- proces náboru nových zaměstnanců,
- proces rozvoje lidských zdrojů – vzdělávání,
- podpora plánování interních kapacit.

Správa členské základny

- přehled členské základny,
- event management – podpora pro organizaci akcí,
- sdílení informací v týmu,
- rychlejší komunikace se členy.

Řízení obchodní činnosti

- rychlejší komunikace se zákazníky (potenciálními i stávajícími),
- obsah komunikace s klienty se stává vlastnictvím Vaší firmy,
- informace lze sdílet v pracovních týmech,
- při odchodu pracovníka nepřijdete o to nejdůležitější – informace,
- evidence veškerých úkolů, příležitostí, realizovaných projektů,
- vyhodnocování aktivit obchodníků (od telefonických kontaktů až po e-maily)
- forecasting příležitostí,
- sledování plnění úkolů a polohy vozidel obchodníků on-line na mapě.

Řízení servisní činnosti

- lepší plánování servisních zásahů při práci se kalendářem v Intuu,
- zlepšení evidence jednotlivých zařízení a servisních zásahů, propojení s dokumentací,
- zlepšení vykazování služeb jako podkladu pro fakturaci, provázání s ERP systémem,
- schopnost flexibilně přeplánovat zásahy dle situace a zdrojů,
- sledování práce techniků a jejich výkonu,
- informace o strojích, automobilech nebo zařízeních,
- sdílení informací o historii servisu,
- automatické funkce (například motohodiny, km, plánování oprav dle harmonogramu atp.),
- sledování průběhu procesu,
- zlepšení informování klientů včetně možnosti poskytování automatických informací při dosažení určitého stavu například na webu,
- provoz dispečinku / help desku,
- možnost generování servisních protokolů,
- rozšiřující možnosti v podobě řešení třetích stran propojených s Intuem, například off-line mobilní klient, DMS apod.

Marketing

- plánování a řízení marketingových akcí,
- vyhodnocování marketingových akcí,
- lepší plnění marketingového plánu,
- sledování úkolů v marketingovém oddělení,
- sledování plnění subdodávek,
- marketingové aktivity a jejich vyhodnocení,
- sdílení podstatných informací včetně komunikace s partnery,
- automatická eskalace díky workflow.