Správa a údržba zařízení

V Intuu lze také řídit správu a údržbu zařízení, neboli Asset management. Řešení Intuo poskytuje přehled o zařízeních a provedené i plánované údržbě.

Záznamy o jednotlivých zařízeních Vám umožňují mít komplexní přehled o jednotlivých datech a aktivitách spojených s konkrétním zařízením, jako je například datum pořízení či povinné kontroly.

Pomocí Intua můžete rovněž plánovat údržbu jednotlivých zařízení. Jednoduchá workflow eliminují riziko lidských chyb a opomenutí důležitých termínů a úkolů. Automatické emailové notifikace mohou na konkrétní informace upozorňovat.