Vztahy se zákazníky – CRM

Pomocí modulu Contact Management můžete mít dokonalý přehled o svých zákaznících, ať už stávajících či potenciálních.

Spravovat můžete jednotlivé organizace, kontaktní osoby a vazby mezi nimi. Záznamy aktivit, jako jsou například emaily, telefonáty, nabídky, příležitosti apod., Vám pomohou mít komplexní přehled o konkrétním zákazníkovi, a to v rámci tzv. 360-ti stupňového pohledu. 

V případě, že musíte náhle zastoupit Vašeho kolegu v jednání se zákazníkem, pouhým pohledem do systému Intuo máte okamžitě dokonalé informace o veškeré historii tohoto kontaktu, a můžete se tak snadno na jednání připravit.

Customer Relationship Management (CRM), tedy řízení vztahů se zákazníky, je pomocí systému Intuo – Company Intelligence velice snadné a efektivní.