Generální ředitel

CRM systém Intuo – Company Intelligence poskytne generálnímu řediteli reporty, aniž by byl nucen cokoliv vyhledávat. Report aktivit přijde automaticky do jeho mailboxu. Klíčové informace o potenciálních zakázkách, o stavu projektů či o výkonu konkrétních osob v týmu jsou systémem „tlačeny kupředu“ a poskytují přesný obraz o stavu jednotlivých aktivit.

V rámci sledování úkolů může generální ředitel sledovat průběh a plnění úkolů a zjednodušit přípravu na klíčové porady a jednání.

Pomocí sdílení zásadních emailů u klíčových zákazníků má generální ředitel přehled o komunikaci s těmito klíčovými zákazníky a dodavateli.

Generální ředitel má jistotu, že je k informacím řízen přístup dle uživatelských oprávnění a nejcennější majetek společnosti – totiž informace – jsou bezpečně uchovávány a sdíleny správným způsobem.

Generální ředitel má také jistotu, že případné úkoly a naplánované aktivity jednotlivých uživatelů lze přeplánovat v případě náhlého výpadku, aniž by to mělo fatální důsledky pro společnost.

Díky propojení s dalšími systémy (ERP, DMS) lze propojovat světy informací a stavět most mezi strukturovanými a nestrukturovanými informacemi.

Klíčové procesy mohou být podporovány pomocí automatizace (workflow), které dokáže reagovat na stavy a umí eskalovat interně klíčové události tak, aby se předcházelo případným škodám.

CRM přináší prostor pro lepší sdílení informací a lepší týmovou spolupráci.