Help Desk

Intuo Vám může významným způsobem pomoci zrychlit činnosti interního helpdesku, nebo externích dodavatelů služeb.

Řídit můžete celý proces od evidence zadaného požadavku na help desk, přes zpracování a činnosti spojené s daným požadavkem, až po jeho uzavření a uchování. Workflow a automatické notifikace Vám pomohou eliminovat rizika opomenutí důležitých termínů a úkolů.

Veškeré záznamy o aktivitách i samotných organizacích a kontaktních osobách jsou v systému uchovány pro budoucí náhled a správu.