Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů, neboli HR management, je důležitou součástí každé společnosti.

Intuo poskytuje podporu plánování interních kapacit a jejich rozvoje. Umožňuje řídit celý proces náboru, od záznamu uchazeče a jeho životopisu, přes pohovory a vyhodnocování uchazečů, až po finální uchování informací z výběrového řízení.

V Intuu lze také řídit veškeré procesy okolo dovolených a nepřítomností jednotlivých zaměstnanců ve firmě. Schvalování lze například zajistit formou automatických workflow a emailových upozornění.

Jednoduchá pravidla a uživatelsky definovatelná přístupová práva snižují riziko lidské chyby a zajišťují bezpečnost citlivých osobních a jiných dat.