Intuo Legal

Jak efektivně řídit práci v advokátní kanceláři?

Intuo Legal je komplexním řešením pro advokátní kanceláře a právní oddělení, které svým uživatelům umožňuje snadno, rychle a přesně vykazovat služby a připravovat faktury klientům. Systém poskytuje kompletní informace pro přípravu, kontrolu a vyhodnocování činnosti advokátů. Řešení Intuo Legal získalo ocenění Pozoruhodný produkt 2019 – více se dozvíte ZDE.

Podpořte Vaše právní služby digitálními technologiemi!

Vy máte vizi o budoucnosti své advokátní kanceláře. My máme řešení, které Vás posune do moderní doby.

Intuo Legal podporuje firemní procesy:

  • výkazy pracovních úkonů („Timesheets“),
  • plánování práce a kapacity týmu,
  • individuální ceníkové sazby dle klienta a případu („Rates“),
  • tvorba podkladů fakturace („Billing“) a její kontrola,
  • propojení s Vašimi dalšími podnikovými systémy (např. ERP, DMS),
  • kontrola činnosti napříč celou advokátní kanceláří,
  • automatizované procesy, např. schvalování.

Vykazování práce v Intuu je jednoduché. Při zadávání pracovního úkonu řešení automaticky předvyplní konkrétního pracovníka a aktuální čas. Po zadání klientské společnosti jsou další data automaticky filtrována, tzn. uživateli se zobrazí jen související projekty. Intuo dokáže zaznamenávat i činnosti typu úkol, email, schůzka, telefonát, apod., což Vám velice usnadní práci při tvorbě výkazů.

Pracovní činnost (výkaz odpracovaných hodin) si lze zobrazit v kalendáři, který zároveň napomáhá efektivnímu plánování práce, jak jednotlivě, tak i v rámci týmu tak, aby byly plně využity kapacity. Červené zvýraznění upozorňuje pracovníka, že pro daný den existují doposud neuzavřené “Timesheets”.

Pomocí kontrolních pohledů si manažeři mohou zobrazit volitelné časové období a získat tak kompletní přehled úkonů, ať už u konkrétního advokáta či celé společnosti. Zároveň mohou kontrolovat průběh procesu fakturace.

U konkrétního případu Vám už nic nemůže uniknout. Ať se jedná o harmonogram, úkol nebo důležitý e-mail, všechny informace máte centralizované na jednom místě.

Chcete se o řešení Intuo Legal dozvědět více? Prohlédněte si naši infografiku Jak zefektivnit práci advokátní kanceláře? nebo nás neváhejte kontaktovat!

Případová studie zdarma ke stažení

Případová studie Skils

Intuo Legal pomáhá zefektivnit práci: