Intuo Legal

Jak efektivně řídit práci v advokátní kanceláři?

Intuo Legal je komplexním řešením pro advokátní kanceláře a právní oddělení, které svým uživatelům umožňuje snadno, rychle a přesně vykazovat služby a připravovat faktury klientům. Systém poskytuje kompletní informace pro přípravu, kontrolu a vyhodnocování činnosti advokátů. Řešení Intuo Legal získalo ocenění Pozoruhodný produkt 2019 – více se dozvíte ZDE.

Podpořte Vaše právní služby digitálními technologiemi!

Vy máte vizi o budoucnosti své advokátní kanceláře. My máme řešení, které Vás posune do moderní doby.

Podívejte se na naši infografiku: Jak zefektivnit práci advokátní kanceláře?

Intuo Legal podporuje firemní procesy:

  • výkazy pracovních úkonů („Timesheets“),
  • plánování práce a kapacity týmu,
  • individuální ceníkové sazby dle klienta a případu („Rates“),
  • tvorba podkladů fakturace („Billing“) a její kontrola,
  • propojení s Vašimi dalšími podnikovými systémy (např. ERP, DMS),
  • kontrola činnosti napříč celou advokátní kanceláří,
  • automatizované procesy, např. schvalování.

Vykazování práce v Intuu je jednoduché. Při zadávání pracovního úkonu řešení automaticky předvyplní konkrétního pracovníka a aktuální čas. Po zadání klientské společnosti jsou další data automaticky filtrována, tzn. uživateli se zobrazí jen související projekty. Intuo dokáže zaznamenávat i činnosti typu úkol, email, schůzka, telefonát, apod., což Vám velice usnadní práci při tvorbě výkazů.

Pracovní činnost (výkaz odpracovaných hodin) si lze zobrazit v kalendáři, který zároveň napomáhá efektivnímu plánování práce, jak jednotlivě, tak i v rámci týmu tak, aby byly plně využity kapacity. Červené zvýraznění upozorňuje pracovníka, že pro daný den existují doposud neuzavřené “Timesheets”.

Pomocí kontrolních pohledů si manažeři mohou zobrazit volitelné časové období a získat tak kompletní přehled úkonů, ať už u konkrétního advokáta či celé společnosti. Zároveň mohou kontrolovat průběh procesu fakturace.

U konkrétního případu Vám už nic nemůže uniknout. Ať se jedná o harmonogram, úkol nebo důležitý e-mail, všechny informace máte centralizované na jednom místě.

Případová studie zdarma ke stažení

Případová studie Skils

Intuo Legal pomáhá zefektivnit práci: