Intuo pro oblast profesionálních služeb

Jak snadno vykazovat služby a připravovat podklady fakturace?

Intuo pro oblast profesionálních služeb představuje flexibilní řešení pro efektivní a přesné vykazování služeb klientům a snadnou přípravu podkladů pro návaznou fakturaci. Systém je vhodný pro společnosti poskytující služby v oblasti daňového, manažerského, právního a finančního poradenství, auditu, účetnictví či řízení rizik. Poskytuje komplexní informace pro přípravu, kontrolu a vyhodnocování činnosti firmy.

Zajímá Vás, jak snadno vykazovat služby a připravovat podklady fakturace? Stáhněte si zdarma naši infografiku!

Intuo pro oblast profesionálních služeb získalo ocenění Pozoruhodný produkt 2024 – více informací najdete ZDE.

Podpořte Vaše profesionální služby efektivními digitálními nástroji!

Mezi klíčové výhody systému Intuo – Company Intelligence patří flexibilita, dostupnost informací v kontextu, široké možnosti nastavení uživatelského rozhraní (např. filtrace, dynamické pohledy, hromadné změny záznamů, tvorba atributů a vazeb), uživatelských práv a integrací s dalšími podnikovými systémy (např. ERP, DMS).

Intuo pro oblast profesionálních služeb podporuje procesy:

  • vykazování poskytovaných služeb,
  • plánování práce a kapacity týmu,
  • flexibilního nastavování ceníkových sazeb, např. dle klienta a projektu,
  • tvorby podkladů fakturace, jejich kontroly a schvalování,
  • digitalizace a centralizace klíčových informací a záznamů,
  • automatizace firemních procesů,
  • kontroly a vyhodnocování činnosti jednotlivců, oddělení i napříč celou firmou,
  • propojení s Vašimi dalšími podnikovými systémy.

Vykazování služeb v Intuu je velice jednoduché. Pracovník vyplňuje výkaz práce a uvádí projekt, činnost, její datum, čas a popis. Zároveň se k výkazu může automaticky dotáhnout ceníková sazba dle konkrétního projektu. Ceníky včetně definice pravidel pro jejich aplikaci jsou nastavovány v rámci úvodní fáze implementace. Pracovní činnost (výkaz odpracovaných hodin) si lze zobrazit v kalendáři, který zároveň napomáhá efektivnímu plánování práce, jak jednotlivě, tak i v rámci týmu tak, aby byly plně využity kapacity.

V rámci procesu fakturace výkazů mohou velice dobře pomoci dynamické pohledy nad výkazy, které poskytují například přehled všech zadaných a schválených výkazů, tzn. těch, které doposud nebyly vyfakturovány. Manažeři a vedoucí pracovníci mají možnost přehledně zkontrolovat vykázané služby a vybrané výkazy jedním kliknutím poslat k fakturaci.

Tím vznikají podklady fakturace. Fakturační položky, které mají být na faktuře, mohou být generovány automatizovaně, ale následně editovány či odstraněny dle potřeby. Tvorbu podkladů fakturace je možné provádět i hromadně, např. volbou všech výkazů souvisejících s daným projektem či klientem. V průběhu tvorby podkladů pro fakturaci je možné využít hodinovou sazbu, fakturaci dle paušálu nebo položkovou fakturaci, přičemž jednotlivé typy lze kombinovat dle potřeby. V případě integrovaného řešení s ERP systémem se finální faktura automatizovaně zašle do ERP. Současně může být odeslána konkrétnímu klientovi.

Intuo pro oblast profesionálních služeb pomáhá standardizovat vykazování služeb a návaznou fakturaci napříč celou společností. Intuo – Company Intelligence poskytuje široké možnosti aplikování uživatelských oprávnění. Nastavování práv pro projekty a návaznou fakturaci může být plně automatizováno.

Případová studie zdarma ke stažení

Případová studie Skils

Intuo pro oblast profesionálních služeb pomáhá zefektivnit práci:

KONTAKTUJTE NÁS PRO ŽIVOU UKÁZKU!