Zdravotnické firmy

Intuo je vhodným řešením i pro zdravotnické firmy.

Benefitem nasazení systému Intuo může být například zlepšení zdravotnických a servisních procesů, dokonalejší přehled o zařízeních, záručním a pozáručním servisu, rychlejší sdílení informací uvnitř realizačního týmu a zlepšení komunikace s dodavateli.

Intuo pomáhá zlepšit řízení a fungování klíčových oddělení i organizace jako celku.

Naše řešení využívá například Společnost MEDESA s. r. o., která patří mezi významné dodavatele komplexního vybavení klinických laboratoří. Případová studie zdarma ke stažení ZDE.

Nenašli jste své odvětví? Kontaktujte nás! Rádi Vám předvedeme benefity a využití systému Intuo – Company Intelligence právě pro Vaši firmu.

Advokátní kanceláře

Intuo Legal je komplexní řešení pro advokátní kanceláře, které zásadním způsobem usnadňuje práci advokátních kanceláří tím, že uživatelům umožňuje snadno, rychle a přesně vykazovat služby a připravovat faktury zákazníkům.

Řešení poskytuje kompletní informace pro přípravu, kontrolu a vyhodnocování činnosti jednotlivých advokátů.

Podívejte se zdarma na naši infografiku s názvem Jak zefektivnit práci advokátní kanceláře?

Intuo Legal podporuje procesy „Timesheet“ (výkazy pracovních úkonů), „Billing“ (tvorba podkladů fakturace) a správu „Rates“ (individuální ceníkové sazby dle klienta a případu) s možnou návazností na elektronickou správu dokumentů pomocí DMS/ECM systému M-Files.

Nabízí uživatelům možnost evidovat své pracovní úkony a dle záznamů generovat podklady pro fakturaci. Intuo Legal rovněž poskytuje dynamické kontrolní pohledy, jak pro pracovníky, tak management společnosti.

Více se o řešení Intuo Legal dozvíte ZDE.

Intuo Legal využívá například společnost Skils s.r.o. advokátní kancelář.

Provozovatelé prestižních budov, pronájem sálů, event management

Intuo disponuje kvalitními kalendáři a podporou položkových nabídek a agendou smluv. Když se tyto věci spojí, lze Intuo využívat pro rezervaci prostor, přípravu položkových nabídek, propisování informací do návrhů smluv, hlídání termínů jednotlivých úhrad záloh při propojení s ekonomickým systémem a řízením jednotlivých akcí.

Task Management – řízení úkolů usnadní organizaci práce.

Historie aktivit a komunikace se zákazníky zlepší přípravu obchodníků na jednání a podpora obchodních aktivit zjednoduší celý nabídkový proces a uzavírání smluv.

Propojení s dalšími systémy, například s ekonomickým systémem (ERP) nebo nejlepším aktuálním DMS systémem M-Files usnadňuje řízení celé firmy a přispívá k vyšší produktivitě práce.

Intuo používá k těmto účelům například Agentura NKL Žofín či Národní dům na Vinohradech.

Máte více než 10 uživatelů? Objednejte si bezplatné předvedení systému.

Sdružení – správa členské základny

Intuo pomáhá řídit procesy uvnitř některých sdružení.

Kontakt management umožňuje evidovat veškerou komunikaci s členy, spravovat členskou základnu, organizovat aktivity a akce.

Lze využít Task Management, nástroj na řízení úkolů uvnitř týmu.

Také je možné evidovat příspěvky členů a propojit Intuo například s ekonomickým systémem (ERP). Propojení s těmito systémy, nebo nejlepším aktuálním DMS systémem M-Files usnadní řízení celé organizace a přispívá k vyšší produktivitě práce.

Intuo používají například Americká obchodní komora nebo ADRA.

Neziskové organizace

Neziskové organizace podpoří Intuo ve správě přispěvatelů, řízení úkolů a plánování aktivit dobrovolníků i zaměstnanců.

Intuo může pomoci i ve sběru příspěvků a s pořádáním akcí a jejich vyhodnocením. V rámci organizací pak umožní segmentování potenciálních podporovatelů, evidenci kontaktních jednání a historii veškerých aktivit.

Umožňuje tak neziskovým organizacím efektivně fungovat a podporuje klíčové vnitřní procesy. Neziskové organizace tak mohou fungovat flexibilně a vhodně reagovat na měnící se prostředí.

Intuo využívají například Zdravotní klaun, Lékořice nebo hospicová organizace Cesta domů.

Máte více než 10 uživatelů? Objednejte si bezplatné předvedení systému.

Obchodní firmy

Intuo se v obchodních firmách postará o několik zcela klíčových oblastí.

Contact Management – řízení aktivit

Každá aktivita, každý obchodní kontakt se zákazníkem je uchováván. Každý člen týmu tak má přesné informace o aktuálních událostech u zákazníka. Příprava na jednání zabere menší čas, dostupné informace jsou přesnější a hlavně nejsou v jednotlivých hlavách rozptýlených jedinců, ale jsou tam, kde mají být, ve firmě.

Nabídky – šablony

Intuo podporuje práci s katalogem a vytváření nabídek, případně položkových nabídek. Obchodníci mají lepší nástroj pro přípravu svých nabídek.

Semafor příležitostí

Obchodní ředitel může sledovat průběh jednotlivých příležitostí a pomáhat týmu obchodníků nebo jednotlivcům k vyšší úspěšnosti v jednotlivých případech. Lepší vyhodnocování příležitostí vede i k vyšší flexibilitě na trhu a k rozvíjení vlastního obchodního know-how, protože z vítězství i proher je možné vyvozovat objektivní závěry a využít je při dosahování firemních cílů.

Vyhodnocování činnosti obchodního týmu

Obchodníci mohou být hodnoceni nejen na základě „tvrdých čísel“, ale i na základě přesnějších informací o jednotlivých aktivitách. Obchodní ředitel může dostávat automatizované reporty za celý tým, jednotliví obchodníci mohou dostávat například týdně report o svých aktivitách v porovnání s výkony ostatních, uvidí tak například počty telefonátů, schůzek, příležitostí, jednání, nabídek atp.

Chcete vyšší výkon svého obchodního týmu?

Více o řešení Intuo obchod se dozvíte ZDE.

Pořiďte si Intuo jako například společnost MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic.

Máte více než 10 uživatelů? Objednejte si bezplatné předvedení systému.

Servisní firmy

Firmy zaměřené na servis strojů a zařízení uvítají dokonalý depozitář zařízení s veškerými informacemi včetně dokumentace. Mohou podrobně sledovat historii servisních zásahů, jednotliví pracovníci servisu či montéři mohou vykazovat služby a následně jsou informace k dispozici jako podklad pro fakturaci či pro odměňování pracovníků servisu.

Dispečink může efektivně plánovat servisní zásahy, využívat k tomu výborné kalendáře, které zobrazují existující volné kapacity a zdroje. Plánování může probíhat s ohledem na termíny předepsaných kontrol a může brát v úvahu například lokalitu zásahu.

Intuo poskytuje též nástroje pro vyhodnocení činnosti jednotlivců i celého týmu.

Workflow umí zasílat automatizované reporty, případně upozorňovat a předcházet problémům.

Servisní firmy mohou také využít skvělých nástrojů aplikace Mobilní Servisní Technik – více v naší brožuře.

Propojení s dalšími podnikovými systémy, například s ekonomickým systémem (ERP), nebo aktuálně nejlepším ECM/DMS systémem M-Files usnadňuje řízení celé firmy a přispívá k vyšší produktivitě práce.

Proto není divu, že systém využívají takové společnosti, jako jsou například telekomunikační operátor Air Telecom, společnost DAGROS, s.r.o., působící v oblasti prodeje a servisu zemědělské a komunální techniky, firma Medicton Group s.r.o., společnost poskytující servis ordinacím a mnozí další.

Řešení Intuo Servis využívá i společnost ČEZ ESCO – stáhněte si zdarma případovou studii!

Máte více než 10 uživatelů? Objednejte si bezplatné předvedení systému.