Marketingový specialista

Intuo přináší pracovníkům marketingu příjemné prostředí, kde mohou realizovat velkou část marketingových aktivit, ať už jsou to marketingové akce, email marketing, telemarketing či jiné aktivity.

Plánování, organizace i samotná realizace těchto aktivit jsou velice snadné. Zároveň komplexní CRM řešení umožňuje dokonalé poznání zákazníka.

Realizace marketingových akcí je zajištěna od registrací účastníků až po finální vyhodnocení akce. Pomocí pohledů a parametrů lze uskutečnit cílené emailové kampaně a zároveň segmentovat cílovou skupinu. Intuo je zároveň dokonalým nástrojem pro telemarketing a zaznamenávání veškerých aktivit, právě včetně uskutečněných telefonátů a dalších důležitých informací.

Více o řešení Intuo pro marketing se dozvíte ZDE.

Každý člen týmu

Každý uživatel systému Intuo má okamžitý přístup ke klíčovým informacím dle přístupových práv, a to odkudkoliv.

Může vidět aktivity u zákazníků či dodavatelů dle svých přístupových práv.

Může řídit své úkoly přímo v Intuu.

Může sdílet své informace s vybranými členy týmu nebo celou firmou.

Může řídit projekty a zakázky velice efektivně a snadno.

Díky propojení s MS Office Intuo nabízí velice příjemné uživatelské prostředí, důvěrně známé každému uživateli.

Těží z konkurenčních výhod, které jeho firma díky CRM systému získala.

Jak efektivně pracovat z jakéhokoliv prostředí? Více o řešení Intuo pro home office ZDE.

Servisní technik

Servisní technici vidí už rozpracované potenciální zakázky a mohou se připravovat na realizaci či na jednotlivé servisní úkony/zásahy.

Sdílené kalendáře umožňují lepší organizaci jejich času, což ve finále přispívá k jejich vyššímu výkonu.

Katalog zařízení/produktů umožňuje na kartě zařízení vyhledat veškeré informace včetně provázané dokumentace a rychle a dobře se připravit na servisní zásah.

Vykazování v Intuu je relativně rychlé a následuje automatické zpracování informací jako podkladu pro fakturaci.

U každého zařízení/produktu je vidět celá historie včetně historie servisních zásahů, což zlepší komunikaci se zákazníkem a zrychlí i vlastní servisní zásah.

Pro zvýšení produktivity a efektivity práce servisních techniků doporučujeme přidat si k základnímu řešení Intuo také aplikaci Mobilní Servisní Technik (MST).

Jak servisní technici využívají řešení Intuo v praxi? Přečtete si případovou studii nasazení Intuo Servis ve společnosti ČEZ ESCO!

Obchodník

Ačkoliv mají obvykle obchodníci největší „imunitu“ vůči CRM systémům, protože rychle pochopí, že se rozkrývá celá jejich činnost a podrobně jsou mapovány veškeré realizované aktivity, obvykle po čase CRM systém ocení. Obvykle po půl roce až roce používání.

Obchodníci oceňují na CRM systému:

  • Zachycení historie jednání
  • Možnost rychlé přípravy na jednání díky znalosti historie
  • Provázanost na historické nabídky či dodávky zboží a služeb, což zjednodušuje byznys a podporuje rychlejší úspěch při jednáních u zákazníka
  • Přehled o všech klíčových příležitostech a aktivitách, který umožňuje racionálně vyhodnocovat prioritu jednání, čímž získává obchodník konkurenční výhodu

Při provázání s DMS systémem navíc získají obchodníci nástroj pro snadnější přípravu nabídek a smluv, což zkracuje režijní čas.

Obchodník může též sledovat report o svých aktivitách a má zjednodušenou práci při vykazování vlastní práce.

Pokud pracuje se systémem delší dobu, ocení, že nepromarní žádnou příležitost jenom kvůli tomu, že si někde založil nějaký papírek.

Více o řešení Intuo pro obchod najdete ZDE.

Ředitel servisu

CRM systém Intuo pomáhá řediteli servisu řídit jednotlivé servisní techniky či pracovníky servisu. Plánovat servisní zásahy pomocí dispečinku, a to nejen ve vazbě na volné zdroje (kalendáře v Intuu), ale i v závislosti na termínech PBTK u zařízení a dodaných produktech.

Katalog zařízení pak umožňuje vidět veškerou historii u zařízení, vykazovat práci v jednotlivých servisních zásazích a sdílet klíčové technické informace.

Ředitel servisu má plnou kontrolu nad jednotlivými servisními zásahy a může být pomocí automatických reportů informován o výkonu jednotlivců či celého týmu.

Příprava na porady je jednodušší díky přehledu o stavu a výkonu celého oddělení.

Systém též usnadní fakturaci výkonů a může poskytovat informace k fakturaci například ERP systému v případě integrace.

K řešení Intuo si můžete rovněž pořídit aplikaci MST (Mobilní servisní technik), která významně pomáhá v plánování a řízení servisu ve firmě.

Jak řídí servisní oddělení ve společnost ČEZ ESCO? Stáhněte si případovou studii nasazení řešení Intuo Servis!

Obchodní ředitel

Semafor příležitostí umožňuje obchodnímu řediteli sledovat vývoj aktuálních příležitostí a při delší době používání s odborným uvážením predikovat vývoj obchodních případů v příštích 3, 6 a 12 měsících.

Reporty o aktivitách obchodníků umožní obchodnímu řediteli vyhodnocovat výkon týmu i jednotlivců, soustředit se na pomoc v dosažení vytyčených cílů a v efektivních konzultacích k jednotlivým obchodním případům.

Obchodní ředitel má výborné podklady pro poradu s obchodním týmem a dále může část odměn obchodnímu týmu rozdělovat nejen dle tvrdých dat z ekonomického systému, ale i dle přesných informací o výkonu jednotlivců optikou realizovaných aktivit.

Obchodní ředitel si může být jist, že v případě mimořádného výpadku obchodníka stačí „přecvaknout“ jeho aktivity a úkoly na jiného člena týmu a žádná obchodní příležitost nebude zmařena.

CRM systém dává obchodnímu řediteli prostor věnovat se přímo řízení celého obchodního týmu a významným zákazníkům.

Při propojení s DMS systémem poskytuje též nástroje pro rychlejší tvorbu kvalitních nabídek a dalších podkladů, jako jsou například kupní smlouvy.

CRM systém též zjednodušuje předání hotového obchodního případu k realizaci či distribuci.

Více o řešení Intuo pro obchod se dozvíte ZDE.

Generální ředitel

CRM systém Intuo – Company Intelligence poskytne generálnímu řediteli reporty, aniž by byl nucen cokoliv vyhledávat. Report aktivit přijde automaticky do jeho mailboxu. Klíčové informace o potenciálních zakázkách, o stavu projektů či o výkonu konkrétních osob v týmu jsou systémem „tlačeny kupředu“ a poskytují přesný obraz o stavu jednotlivých aktivit.

V rámci sledování úkolů může generální ředitel sledovat průběh a plnění úkolů a zjednodušit přípravu na klíčové porady a jednání.

Pomocí sdílení zásadních emailů u klíčových zákazníků má generální ředitel přehled o komunikaci s těmito klíčovými zákazníky a dodavateli.

Generální ředitel má jistotu, že je k informacím řízen přístup dle uživatelských oprávnění a nejcennější majetek společnosti – totiž informace – jsou bezpečně uchovávány a sdíleny správným způsobem.

Generální ředitel má také jistotu, že případné úkoly a naplánované aktivity jednotlivých uživatelů lze přeplánovat v případě náhlého výpadku, aniž by to mělo fatální důsledky pro společnost.

Díky propojení s dalšími systémy (ERP, DMS) lze propojovat světy informací a stavět most mezi strukturovanými a nestrukturovanými informacemi.

Klíčové procesy mohou být podporovány pomocí automatizace (workflow), které dokáže reagovat na stavy a umí eskalovat interně klíčové události tak, aby se předcházelo případným škodám.

CRM přináší prostor pro lepší sdílení informací a lepší týmovou spolupráci.