Marketing

Intuo umožňuje snadno a efektivně řídit veškeré marketingové procesy, jako je například event management, email marketing, telemarketing apod.

Plánování, organizace, samotná realizace i vyhodnocení těchto procesů jsou velice jednoduché. Můžete zpracovávat a registrovat účastníky Vaší akce, uskutečňovat konkrétní emailové kampaně a zároveň segmentovat cílovou skupinu. Intuo je zároveň dokonalým nástrojem pro telemarketing a zaznamenávání veškerých aktivit, jako jsou telefonáty či příležitosti. Marketingový ředitel má tak vždy po ruce informace o veškerých marketingových procesech v reálném čase.

Díky řešení Intuo můžete dokonale poznat Vašeho zákazníka.

Více o Intuo pro marketing najdete ZDE.

Task management

Task management, neboli řízení úkolů, je pomocí Intua velice snadné.

Až už je úkol spojený s projektem, obchodní příležitostí či jednáním se zákazníkem, stačí ho jednoduše vytvořit pomocí šablony, definovat a zvolit jeho řešitele, případně koordinátora.

E-mailová upozornění na nový nebo upravený úkol zajišťují, že nedojde k jeho opomenutí a že všechny termíny budou řádné dodrženy. Kontrolovat důležité termíny a úkoly můžete i pomocí interaktivního kalendáře.

Ředitelé a manažery pak mohou dostávat informace v reálném čase a získávat dokonalý přehled o aktivitách napříč celou společností.

Organizace a řízení firmy

Díky systému Intuo může být organizace a řízení Vaší firmy (Business Management) mnohem snazší než dříve.

Intuo zavádí pořádek do Vašich firemních informací, podporuje týmovou spolupráci a bezpečné sdílení dat. Řídit můžete jak jednotlivé projekty, vztahy se zákazníky, produkty, aktivity, obchodní a marketingové procesy (Business Process Management) a další, tak i firmu jako celek.

Vždy máte po ruce potřebné informace, a to v kontextu. Dynamické pohledy umožňující prohlížení v jakékoliv struktuře. Pracovat s informacemi lze prakticky odkudkoliv. Můžete snadno řídit viditelnost dat, skrývat citlivá data a nastavovat pravidla pro uživatelská oprávnění. Systém automaticky plánuje zálohování veškerých dat.

Správa a údržba zařízení

V Intuu lze také řídit správu a údržbu zařízení, neboli Asset management. Řešení Intuo poskytuje přehled o zařízeních a provedené i plánované údržbě.

Záznamy o jednotlivých zařízeních Vám umožňují mít komplexní přehled o jednotlivých datech a aktivitách spojených s konkrétním zařízením, jako je například datum pořízení či povinné kontroly.

Pomocí Intua můžete rovněž plánovat údržbu jednotlivých zařízení. Jednoduchá workflow eliminují riziko lidských chyb a opomenutí důležitých termínů a úkolů. Automatické emailové notifikace mohou na konkrétní informace upozorňovat.

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů, neboli HR management, je důležitou součástí každé společnosti.

Intuo poskytuje podporu plánování interních kapacit a jejich rozvoje. Umožňuje řídit celý proces náboru, od záznamu uchazeče a jeho životopisu, přes pohovory a vyhodnocování uchazečů, až po finální uchování informací z výběrového řízení.

V Intuu lze také řídit veškeré procesy okolo dovolených a nepřítomností jednotlivých zaměstnanců ve firmě. Schvalování lze například zajistit formou automatických workflow a emailových upozornění.

Jednoduchá pravidla a uživatelsky definovatelná přístupová práva snižují riziko lidské chyby a zajišťují bezpečnost citlivých osobních a jiných dat.

Manažerský informační systém (MIS)

Intuo – Company Intelligence zároveň představuje tzn. manažerský informační systém, neboli MIS.

Poskytuje příjemné prostředí pro manažery firmy, kteří získávají dokonalý přehled nad veškerými procesy a aktivitami ve firmě. Reporty zahrnují například vyhodnocení činnosti obchodního oddělení nebo marketingových a CRM aktivit.

Intuo přináší svým uživatelům informace v kontextu. Nabízí tzv. 360° pohled. Tvorba vazeb a relací mezi informacemi poskytuje dokonalý přehled a okamžitou dostupnost potřebných dat.

Ředitelé a manažeři tak dostávají potřebná data a reporty v reálném čase.

Help Desk

Intuo Vám může významným způsobem pomoci zrychlit činnosti interního helpdesku, nebo externích dodavatelů služeb.

Řídit můžete celý proces od evidence zadaného požadavku na help desk, přes zpracování a činnosti spojené s daným požadavkem, až po jeho uzavření a uchování. Workflow a automatické notifikace Vám pomohou eliminovat rizika opomenutí důležitých termínů a úkolů.

Veškeré záznamy o aktivitách i samotných organizacích a kontaktních osobách jsou v systému uchovány pro budoucí náhled a správu.

Řízení projektů

Project Management je další oblastí, kterou lze velice snadno a efektivně řídit pomocí systému Intuo – Company Intelligence. V rámci projektů lze spravovat konkrétní rozpočty, fáze a kapacity i využívat projektové šablony.

Projektový manažer určitě ocení možnost kompletního přehledu o jednotlivých projektech, ať už stávajících či uskutečněných v minulosti.

Projekty můžete v rámci Intuo řídit od úplného počátku, tzn. nabídky a zadání, přes samotnou realizaci, až po finální stav a fakturaci služeb. Přístup k jednotlivým projektům a informacím je založen na uživatelských oprávněních.

Hlavními benefity jsou využití plánovacích nástrojů a workflow, eliminace rizika a vyšší efektivita projektů.

Řízení servisu

Modul Servis Vám umožní získat dokonalý přehledu o zařízeních, práci techniků i průběhu veškerých procesů. Zaznamenávat a spravovat můžete nejen jednotlivá zařízení a vykonané služby, ale i konkrétní servisní zásahy, revize, trouble tickety a další.

Pro efektivní řízení servisu rovněž nabízíme aplikaci Mobilní servisní technik (MST), která Vám velice usnadní plánování servisních zásahů a zakázek, jejich evidenci i následnou fakturaci. Celou brožuru si můžete prohlédnout ZDE.

Intuo Servis využívá společnost ČEZ ESCO – stáhněte si případovou studii zdarma zde.

Více o řešení Intuo Servis najdete ZDE.

Vztahy se zákazníky – CRM

Pomocí modulu Contact Management můžete mít dokonalý přehled o svých zákaznících, ať už stávajících či potenciálních.

Spravovat můžete jednotlivé organizace, kontaktní osoby a vazby mezi nimi. Záznamy aktivit, jako jsou například emaily, telefonáty, nabídky, příležitosti apod., Vám pomohou mít komplexní přehled o konkrétním zákazníkovi, a to v rámci tzv. 360-ti stupňového pohledu. 

V případě, že musíte náhle zastoupit Vašeho kolegu v jednání se zákazníkem, pouhým pohledem do systému Intuo máte okamžitě dokonalé informace o veškeré historii tohoto kontaktu, a můžete se tak snadno na jednání připravit.

Customer Relationship Management (CRM), tedy řízení vztahů se zákazníky, je pomocí systému Intuo – Company Intelligence velice snadné a efektivní.