Řízení firemní procesů pomocí Intua

Intuo – Company Intelligence je moderní systém od společnosti Digital Resources a.s., který pomáhá zefektivnit a zautomatizovat jakékoliv procesy ve Vaší společnosti. Není tedy pouhým CRM (Customer Relationship Management) systémem, ale pokrývá celou oblast BPM (Business Process Management). Firemní informace poskytuje vždy v kontextu, a to v tzv. 360 stupňovém pohledu.

Řízení firemní procesů (BPM) s Intuo – Company Intelligence

Intuo Vám dokáže pomoci v těchto firemních oblastech:

  • CRM
  • obchod
  • servis
  • marketing
  • project management
  • task management
  • řízení týmů a firmy jako celku
  • správa a údržba zařízení

Chcete vědět více? Jednotlivé oblasti můžete detailněji prozkoumat ZDE.

Máte nějaké dotazy? Rádi byste živou ukázku zdarma? Kontaktujte nás!

Project management v Intuo – Company Intelligence

Řízení projektů je klíčovou oblastí ve většině firmách. Jak zajistit, aby byl project management u Vás ve společnosti co nejefektivnější?

Intuo – Company Intelligence přináší příjemné nástroje pro projektové řízení.

Řízení projektů pomocí řešení Intuo

V rámci systému Intuo můžete řídit celý proces projektu – od úplného počátku, tzn. nabídky, zadání a plánování, přes samotnou realizaci, až po finální stav, vyhodnocení a fakturaci služeb. Přístup k jednotlivým projektům a informacím je založen na uživatelských oprávněních.

Pomocí modulu Projekty můžete spravovat konkrétní rozpočty, fáze a kapacity. S využitím vazeb máte k dispozici veškeré související informace, organizace či osoby, a to v tzv. 360 stupňovém pohledu.

Projektový manažer získává komplexní přehled o jednotlivých projektech, ať už stávajících či uskutečněných v minulosti.

S efektivním project managementem Vám také pomohou automatická workflow, v rámci kterých mohou být konkrétní pracovníci upozorňováni na své úkoly pomocí notifikací. Projektový manažer může do svého mailboxu pravidelně dostávat informace o aktuálním stavu projektu.

Chtěli byste vědět více? Máte zájem o bezplatnou ukázku řešení? Kontaktujte nás!