Webinář: Jak zefektivnit práci advokátní kanceláře?, 20. 4. 2023, 10:00 – 10:20

72 % právníků přiznává potíže se zvládáním stále narůstajícího objemu informací. Proces hledání všech záznamů, korespondence, výkazů práce a dokumentů vztahujících se k jednomu konkrétnímu klientovi nebo případu může být velice složitý. Zároveň 70 % právnických firem uvádí, že tráví až příliš mnoho času administrativou.

Také nevíte, jak efektivně spravovat firemní informace a vykazovat služby klientům? Ztrácíte spoustu času neefektivními procesy? Pouze 51 % advokátních kanceláří využívá nějaký systém pro elektronickou správu případů.

Zveme Vás na webinář:

Jak zefektivnit práci advokátní kanceláře?, 20. 4. 2023, 10:00 – 10:20

V rámci webináře se zaměříme na téma efektivní práce v advokátních kancelářích a právních odděleních za pomoci digitálních technologií. Představíme Vám nejčastější výzvy v právnických firmách a klíčové rozdíly mezi lídry trhu a společnostmi, které za nimi zaostávají. Poradíme Vám, jak snadno, rychle a přesně vykazovat služby a připravovat faktury klientům. Ukážeme Vám moderní řešení Intuo Legal, které poskytuje skvělé nástroje pro plánování, přípravu, kontrolu a vyhodnocování činnosti jednotlivých advokátů i celého oddělení. Podporuje automatizaci klíčových procesů a poskytuje komplexní přehled o dění ve firmě. Všem účastníkům bude po webináři k dispozici případová studie Intuo Legal ve společnosti Skils s.r.o. advokátní kancelář.

REGISTRACE ZDARMA NÍŽE NEBO ZDE

Business Process Management pomocí Intua

Rádi byste zefektivnili řízení procesů u Vás ve firmě? Hledáte vhodné nástroje pro snadný management firmy?

Intuo – Company Intelligence Vám pomůže automatizovat klíčové firemní procesy, ať už se jedná o servis, obchod, marketing, projektové řízení nebo jiné oblasti.

Řízení procesů pomocí Intuo – Company Intelligence

Rádi s Vámi zkonzultujeme Vaše aktuální řešení a navrhneme vhodné kroky pro jeho optimalizaci.

Napište nám!

Intuo přináší efektivní nástroje pro jakékoliv procesy ve firmě. Řešení je vždy nastaveno dle Vašich individuálních potřeb a požadavků.

Intuo Servis pomáhá řídit a plánovat servisní činnost ve firmě, od evidence servisních požadavků, přes realizaci servisního zásahu, až po tvorbu servisního listu a podkladů pro fakturaci.

Intuo pro obchod se zaměřuje na řízení jakýchkoliv obchodních aktivit, jako jsou nabídky, příležitosti, schůzky, emaily, telefonáty apod.

Intuo pro marketing nabízí skvělé nástroje pro plánování a realizaci marketingových aktivit, jako je například event marketing, telemarketing nebo email marketing.

Intuo Legal představuje komplexní řešení pro advokátní kanceláře a právní oddělení, které svým uživatelům umožňuje snadno, rychle a přesně vykazovat služby a připravovat faktury klientům.

Zajímá Vás konkrétní oblast? Rádi Vám předvedeme živou ukázku našeho řešení!

Webinář: Jak zefektivnit práci advokátní kanceláře?, 31. 3. 2021, 10:00 – 10:20

72 % právníků přiznává potíže se zvládáním stále narůstajícího objemu informací. Proces hledání všech záznamů, korespondence, výkazů práce a dokumentů vztahujících se k jednomu konkrétnímu klientovi nebo případu může být velice složitý.

Také se v informacích ztrácíte? Nevíte, jak firemní data efektivně spravovat? Ztrácíte spoustu času neefektivními procesy? Pouze 51 % advokátních kanceláří využívá nějaký systém pro elektronickou správu případů.

Zveme Vás na webinář

Jak zefektivnit práci advokátní kanceláře?, 31. 3. 2021

TERMÍN: 31. 3. 2021, 10.00 – 10.20 hod.

CENA: Zdarma po registraci níže

V rámci webináře se zaměříme na téma efektivní práce v advokátních kancelářích a právních odděleních. Představíme Vám nejčastější výzvy v právnických firmách a klíčové rozdíly mezi lídry trhu a společnostmi, které za nimi zaostávají. Poradíme Vám, jak snadno, rychle a přesně vykazovat služby a připravovat faktury klientům. Ukážeme Vám moderní řešení Intuo Legal, které poskytuje kompletní informace pro přípravu, kontrolu a vyhodnocování činnosti jednotlivých advokátů i celého oddělení.

REGISTRACE ZDARMA ZDE

Infografika: Jak zefektivnit práci advokátní kanceláře?

72 % právníků přiznává potíže se zvládáním stále narůstajícího objemu informací, ale pouze 51 % advokátních kanceláří a právních oddělení využívá nějaký systém pro správu případů a řízení právnické praxe.

Jak zefektivnit práci v advokátní kanceláři?

Jaké jsou nejčastější výzvy v právnických firmách? Jaké jsou klíčové rozdíly mezi lídry trhu a společnostmi, které za nimi zaostávají? Jak práci v advokátní kanceláři zefektivnit? Jak usnadnit práci svým zaměstnancům?

To vše se dozvíte v naší nové infografice! Zdarma ke stažení níže.

INFOGRAFIKA ZDARMA KE STAŽENÍ ZDE

Intuo Legal – Pozoruhodný produkt 2019

Intuo Legal je komplexní řešení pro advokátní kanceláře, které bylo oceněno titulem Pozoruhodný produkt 2019 magazínem BusinessIT. Intuo Legal zásadním způsobem usnadňuje práci advokátních kanceláří tím, že uživatelům umožňuje snadno, rychle a přesně vykazovat služby a připravovat faktury zákazníkům. Řešení poskytuje kompletní informace pro přípravu, kontrolu a vyhodnocování činnosti jednotlivých advokátů.

Intuo Legal

Intuo Legal podporuje procesy „Timesheet“ (výkazy pracovních úkonů), „Billing“ (tvorba podkladů fakturace) a správu „Rates“ (individuální ceníkové sazby dle klienta a případu) s návazností na elektronickou správu dokumentů pomocí DMS/ECM systému M-Files. Nabízí uživatelům možnost evidovat své pracovní úkony a dle záznamů generovat podklady pro fakturaci. Ty jsou následně po odsouhlasení uloženy do DMS systému a zaslány do ekonomického ERP systému. Intuo Legal rovněž nabízí dynamické kontrolní pohledy, jak pro pracovníky, tak management společnosti.

Zde Vám přinášíme konkrétní ukázku řešení Intuo Legal:

Kontrolní přehled o práci jednotlivých advokátů

Billable (ACT) – odpracované hodiny v aktuálním měsíci určené k fakturaci
Non-Billable (ACT) – odpracované hodiny v aktuálním měsíci neurčené k fakturaci
Work (ACT) – celkové odpracované hodiny vykázané v aktuálním měsíci
Unreleased (ACT) – odpracované hodiny v aktuálním měsíci, které ještě nejsou určeny k fakturaci (timesheety jsou ještě rozpracované)
Released (ACT) – odpracované hodiny v aktuálním měsíci “uvolněné” pro fakturaci (již nebudou měněny)
LAST = předchozí měsíc
YTD = od začátku roku k dnešnímu dni

Kontrolní pohled administrativy na pracovníky:

Přehled lze omezit na zvolené období (OD-DO). Volbou “Mark Unreleased” se hromadně označí vše, co ještě nebylo “uvolněno” k fakturaci. Tlačítko “Release” uživateli umožní vše označené “uvolnit” pro fakturaci, pokud jsou splněny podmínky, tzn. vyplněny všechny potřebné informace. Oranžově vyznačené buňky upozorňují na informace, které je třeba doplnit.

Ukázka zadávání “Timesheets”:
Řešení automaticky předvyplní konkrétního pracovníka a aktuální čas. Následným zadáním klientské společnosti jsou další data filtrována, tzn. uživateli se zobrazí jen příslušné projekty (kauzy) a podprojekty, které k tomuto klientovi patří. V rámci zadávání popisu odpracovaného času dochází k automatické kontrole pravopisu.

Kalendář konkrétního advokáta:
Kalendář zobrazuje sumární výkaz Timesheets, tedy odpracovaných hodin, za jednotlivé dny. Červené zvýraznění upozorňuje pracovníka, že pro daný den existují doposud neuzavřené Timesheets (R = již uvolněno k fakturaci; U = zbývá zpracovat).

Více o systému Intuo – Company Intelligence ZDE.

V případě dalších dotazů se na nás, prosím, neváhejte obrátit ZDE. Rádi Vám řešení předvedeme osobně!