Benefity integrace podnikových systémů

Podnikové informační systémy, ať už se jedná o DMS (Document Management System), CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Resources Planning) či jiné, přinášejí firmám skvělé nástroje pro zefektivnění práce, nicméně v případě, že nejsou vzájemně propojené:

  • ztrácí se kontext,
  • mohou vznikat duplicity a informační chaos,
  • zaměstnanci musí mezi jednotlivými systémy přepínat,
  • vyhledávání aktuálních informací je obtížné,
  • celková produktivita není tak vysoká, jak by být mohla.

Z průzkumu společnosti M-Files vyplynulo, že u 56 % organizací není DMS řešení integrované s dalšími systémy, které používají.

Jaké jsou benefity integrace podnikových informačních systémů?

Vzájemné propojení systémů Vám pomáhá využít potenciál Vašich investic do IT na maximum.

Integrace Vám v první řadě umožňují mít vždy při ruce ty nejaktuálnější informace a využívat je v kontextu. Tím, že data nejsou duplikována, ale naopak vzájemně synchronizována, si můžete být jisti, že za každé situace pracujete s těmi správnými informacemi. Nemusíte je složitě vyhledávat a přeskakovat mezi jednotlivými systémy.

Díky tomu manažeři získávají kompletní přehled o dění ve firmě, a mají tak k dispozici veškeré podklady pro efektivní rozhodování a rychlé reakce na změny a příležitosti na trhu.

Vhodně nastavená propojení rovněž posilují spolupráci a soulad (compliance) se všemi předpisy a požadavky v rámci Vašeho podniku.

Celková produktivita práce je mnohem vyšší. Tím, že překlenete propast mezi nejrůznějšími aplikacemi a systémy, zajistíte harmonický tok Vašich dat a posunete Vaši efektivitu na novou úroveň.

Rádi byste viděli živou ukázku efektivní integrace podnikových systémů? Ozvěte se nám!

V Digital Resources se zaměřujeme na širokou škálu informačních systémů, ať už jsou to DMS, CRM, ERP, OCR, QMS či BPM řešení, která mezi sebou u našich zákazníků každý den propojujeme.

Rádi Vám bezplatně předvedeme živou ukázku a probereme s Vámi jednotlivé možnosti integrací i veškeré Vaše požadavky.